Nagrody

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł netto

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł netto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł netto

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 30 000 zł netto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.