Harmonogram

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
  w dniu 10.2017 r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu
  do dnia 11.2017 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 03.11.2017 r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej
  do dnia 06.11.2017 r. do godz. 15.00 na adres:
  Oddział Warszawski
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 13.11.2017 r.
 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu
  do dnia 11.2017 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone
  do dnia 20.11.2017 r.
 5. Prace konkursowe składać należy
  do dnia 15.12.2017 r. do godz. 15.00
  (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 21.12.2017 r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej tj.: www.zgn.waw.pl oraz na stronie internetowej konkursu tj.: http://konkurs-zlota11.sarp.warszawa.pl. Organizator zastrzega, iż może nie zorganizować wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej.
 8. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj.: www.zgn.waw.pl oraz na stronie internetowej konkursu tj.: http://konkurs-zlota11.sarp.warszawa.pl