Aktualności

27.10.2017 r.
Ogłoszono konkurs na koncepcję modernizacji elewacji budynku przy ul. Złotej 11 w Warszawie
03.11.2017 r.
Zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu
13.11.2017 r.
Zamieszono informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie:
13.11.2017 r.
Opublikowano Załącznik 8B Regulaminu konkursu
20.11.2017 r.
Opublikowano wyjaśnienie (2) oraz wymianę (1) treści regulaminu konkursu
20.12.2017 r.
Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r, o godzinie 11.15 w siedzibie SARP, ul. Foksal 2, Warszawa (sala na parterze budynku).
21.12.2017 r.
Opublikowano wyniki Konkursu
Wyniki Konkursu Zlota 11