Sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:

  • Jakub Wacławek – Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia referent:

  • Marcin Mostafa – Sędzia Konkursowy SARP

Członkowie:

  • Katarzyna Sadowy – Sędzia Konkursowy SARP
  • Grzegorz Okoński – Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Biura Urzędu m.st. Warszawy
  • Jacek Nowak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Warszawa Śródmieście