Wyniki

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA KONCEPCJĘ MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU PRZY ZŁOTEJ 11 W WARSZAWIE

Zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego w dniu 19 grudnia 2017 r.  decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r. członków Sądu konkursowego, po dwudniowych obradach i dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto konkurs jak następuje oraz ustanowiono następujący ranking prac konkursowych:

I NAGRODĘ w wysokości 15 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa nr 010

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 689986)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

INTERURBAN Łukasz Piankowski
ul. Biskupa Dominika 10/12, 81-402 Gdynia

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Łukasz Piankowski, mgr inż. arch. Weronika Juszczyk

 

Opinia o pracy konkursowej 010, która otrzymała I Nagrodę:

Nagrodę przyznano o za:

 • Koncepcja nawiązuje we właściwy sposób do historycznych walorów budynku (autorstwa arch. Jerzego Kowarskiego w zespole prof. Zbigniewa Karpińskiego) jako jednego z elementów Ściany (Strony) Wschodniej.
 • Należy podkreślić jakość wykonanej analizy pozostałych budynków Ściany Wschodniej dla uchwycenia charakterystycznych detali, użytych materiałów i horyzontalnego charakteru większości budynków.
 • Właściwa zdaniem Sądu Konkursowego jest decyzja autorów pracy udostępnienia tarasu antresoli wszystkim użytkownikom lokali, umożliwiającej zwiększenie o dodatkową kondygnację przestrzeni publicznej.
 • Korzystne dla celów przebudowy jest powiększenie wielkości otworów okiennych zarówno na parterze jak i antresoli, dla uzyskania efektu rozświetlonej, szeroko dostępnej przestrzeni dla użytkowników Pasażu.
 • Właściwa jest skromność użytych środków architektonicznych, mających niebagatelne znaczenie dla kosztów przebudowy.

Zalecenia pokonkursowe dla pracy konkursowej 010, która zdobyła I Nagrodę

 1. Należy przeanalizować właściwe rozwiązanie zadaszenia ruchomego (zaproponowane markizy) lub stałego w celu uzyskania lepszej przegrody oddzielającej przestrzeń publiczną od półprywatnej – mieszkań budynku na wyższych kondygnacjach. Celem jest zmniejszenie uciążliwości zarówno widokowej jak i akustycznej przestrzeni komercyjnej dla mieszkańców budynku.
 2. Właściwe wydaje się wprowadzenie możliwości montażu w strefie balustrady ruchomego (przesuwnego lub składanego) przeszklenia od strony pasażu, dla polepszenia klimatycznej ochrony użytkowników. Nie należy jednak wprowadzać nośnej konstrukcji tegoż przeszklenia, nie tworząc w ten sposób stałej zabudowy tarasu. Taras ten powinien pozostać przestrzenią otwartą.
 3. Celowe wydaje się poszukanie elementów przebudowy parteru i/lub antresoli nawiązującej kolorystycznie do niedawno wykonanej elewacji budynku.

 

II NAGRODĘ w wysokości 10 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 161813)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Michał Ziółkowski
  ul. Szkolna 10 m.72, 05-500 Piaseczno
 1. Grzegorz Klimek
  ul. Jaworzynka 641, 43-476 Jaworzynka
 1. Iwona Ziółkowska
  ul. Szkolna 10 m.72, 05-500 Piaseczno

Skład zespołu autorskiego:

Michał Ziółkowski, Grzegorz Klimek, Iwona Ziółkowska

 

Opinia o pracy konkursowej 002, która otrzymała II Nagrodę:

Nagrodę przyznano za:

 1. Interesujące rozwiązanie antresoli budynku, wprowadzające na całej wysokości obu kondygnacji przestrzenną ramę – delikatną strukturę poziomych i pionowych „krat”, wyrównujących modułowanie elewacji jak i utrwalające na przyszłość możliwości wydzielenia i zabudowy odpowiednich przestrzeni przed lokalami.
 2. Niebagatelnym plusem pracy jest zauważenie i odpowiednie wyeksponowanie roli zieleni.

Zastrzeżenia:

 1. Prawdopodobna niemożliwość wystarczającej kontroli w przyszłości sposobów wydzielania i zadaszania poszczególnych „modułów przestrzennych” na antresoli.
 2. Zbyt mała uwaga poświęcona ochronie akustycznej pięter mieszkalnych.

 

III NAGRODĘ w wysokości 5 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 006

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 202311)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

inicjatywa projektowa sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 417, 00-739 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Katarzyna Strzelecka-Paciorek

 

Opinia o pracy konkursowej 006, która otrzymała III Nagrodę:

Nagrodę przyznano za:

 1. Interesujące rozwiązanie architektoniczne, podkreślające zalety budynku („podcięcie” antresolą trzonu mieszkalnego) jak i wprowadzające nową jakość poprzez wytworzenie otwartych przestrzeni publicznych na parterze, częściowo zadaszonych.
 2. Ciekawe rozwiązanie narożnika budynku od strony ul. Chmielnej, uzyskane poprzez zaprojektowanie eleganckiej a zarazem prostej zewnętrznej klatki schodowej.
 3. Interesujące przebudowanie elewacji na poziomie parteru, podkreślające wagę wejść do budynku.

Zastrzeżenia

 1. Wycofanie elewacji lokali na parterze, co spowoduje zmniejszenie powierzchni handlowej, a więc podważa ekonomikę przedsięwzięcia.
 2. Zaprojektowana klatka schodowa zmienia charakter przestrzeni antresoli na całkowicie dostępną, niezależną od użytkowników i dysponentów lokali, co wydaje się generować zbyt duży ruch, mogący zakłócać spokój mieszkańców budynku. Także, jak uczy doświadczenie otwarta klatka schodowa w naszych warunkach klimatycznych nie jest dobrym rozwiązaniem.
 3. Wyżej opisane działanie wywołuje konieczność dodatkowej realizacji dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Jest to niebagatelny koszt, rzutujący bezpośrednio na ekonomikę inwestycji

 

II grupa rankingowa prac które w drugim, trzecim i czwartym głosowaniu nie otrzymały żadnego głosu za przyznaniem I, II lub III Nagrody:

Praca konkursowa nr 007

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 100900)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

foroom Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła Woronicza 31/44, 02-640 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Rafał Jedliński, Maciej Pędzich, Bartłomiej Grotte, Konrad Waligóra, Aneta Daniluk, Marek Kaszewski, Dawid Jarosz 

Praca konkursowa nr 009

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 230519)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Patryk Gwiazda
  Ogrody Bielawy 3, 05-520 Konstancin Jeziorna
 1. Michał Kulesza
  ul. Przy Bażantarni 11/2, 02-793 Warszawa
 1. Franciszek Morka
  ul. Villardczyków 1/8, 02-796 Warszawa
 1. Agata Witkowska
  ul. Belgradzka 14/99, 02-793 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Franciszek Morka, Michał Kulesza, Patryk Gwiazda, Agata Witkowska

I grupa rankingowa prac, które w pierwszym głosowaniu zostały zakwalifikowane jako nie podlegające dalszej ocenie:

Praca konkursowa nr 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 113212)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

DESIGN ANNA PAWLAK
ul. Leśna 10E, 56-416 Twardogóra

Skład zespołu autorskiego:

Anna Pawlak

Praca konkursowa nr 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 012811)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. TREKTURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

Łuksz Katarzyński wspólnik spółki cywilnej
ul. Okopowa 18 lok.97, 01-063 Warszawa

 1. TREKTURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

Tomasz Ginter wspólnik spółki cywilnej
Plac Przymierza 3 lok.4, 03-944 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Tomasz Ginter, Michał Grotek, Łukasz Katarzyński, Alicja Tomaszewicz, Sylwia Marcinkowska

 

Praca konkursowa nr 004

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 270517)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Jan Strumiłło
  ul. Koszykowa 33 lok 222, 00-553 Warszawa
 1. Katarzyna Przezwańska
  ul. Wrzeciono 5 m.145, 01-951 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Jan Strumiłło, Katarzyna Przezwańska

 

Praca konkursowa nr 005

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 173472)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

ART-TU Pracownia Architektury Małgorzata Pilc-Adamowska
ul. Stryjeńskich 10/72, 02-791 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Małgorzata Pilc-Adamowska

Praca konkursowa nr 008

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 056300)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Piotr Musielak

SIGMA Projktowanie i Obsługa Inwesycji Piotr Musielak

Szkaradowo 120, 63-930 Jutrosin

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Musielak

 

Praca konkursowa nr 011

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 551113)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Krzysztof M. Bielecki
  ul. Baborowska 7-67, 01-464 Warszawa
 1. Remigiusz Miszczak
  ul. Platanowa 4/22, 05-800 Pruszków
 1. Dariusz Krzysztof Zasadzień
  Al. Prymasa 1000-lecia 151/56, 04-414 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Remigiusz Miszczak, Dariusz Krzysztof Zasadzień, Krzysztof M. Bielecki

 

Praca konkursowa nr 012

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 183756)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. NM architekci Zuzanna Szpocińska
  ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa
 1. NM architekci Tomasz Marciniewicz
  ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa
 1. Jerzy Grochulski
  ul. Wasilkowskiego 3/77, 02-776 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski

 

Praca konkursowa nr 013

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 839293)

Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

FDA Adam Żarczyński
ul. 11 Listopada 156, 62-030 Luboń

Skład zespołu autorskiego: Adam Żarczyński, Łukasz Gąska, Marta Sowińska

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Na konkurs wpłynęło 13 prac.

Zostały one ocenione zgodnie z przyjętymi w Regulaminie konkursu kryteriami tj.:

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym:

 1. spójność kompozycyjna całej przestrzeni budynku Złota 11 objętej konkursem w kontekście uwarunkowań historycznych i planowanych nowych rozwiązań funkcjonalno-programowych
 2. atrakcyjność formalna i materiałowa proponowanych rozwiązań przebudowy parteru i antresoli kondygnacji użytkowych.
 3. optymalizacja rozwiązań funkcjonalno-użytkowych biorąca pod uwagę zarówno interes właściciela lokali (Miasto) jak i użytkowników budynku – mieszkańców.
 4. realność proponowanych rozwiązań.

Kryteria o znaczeniu drugorzędnym:

 1. ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania.

 

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi, jakie zostały złożone, Sąd konkursowy z pełnym przekonaniem potwierdza celowość zorganizowania konkursu dla wyłonienia najlepszego rozwiązania przebudowy strefy lokali użytkowych i wejść do budynku, jako integralnej części przestrzeni Pasażu Śródmiejskiego (Wiecha).

Przedstawione koncepcje pozwoliły, poprzez weryfikację i szczegółową ocenę wybrać wizję przestrzeni, która zdaniem Sądu, najlepiej odpowiada na zadanie konkursu i stwarza możliwości wykreowania nowej wartości społecznej i przestrzennej tego fragmentu przestrzeni publicznej.

W czasie dyskusji i oceny zgodności prac co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z kryteriami, każdy z członków Sądu Konkursowego indywidualnie ocenił zaprezentowane prace a następnie Sąd Konkursowy wspólnie wybrał w głosowaniu, jednogłośnie prace nagrodzone pierwszą, drugą i trzecią nagrodą.

 

Zdaniem Sądu Konkursowego praca, której została przyznana I Nagroda najlepiej rozwiązała problemy funkcjonalne, przestrzenne, programowe i społeczne.