Aktualności

27.10.2017r.
Ogłoszono konkurs na koncepcję modernizacji elewacji budynku przy ul. Złotej 11 w Warszawie
03.11.2017r.
Zamieszono wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu
13.11.2017r.
Zamieszono informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie:
13.11.2017r.
Opublikowano Załącznik 8B Regulaminu konkursu
20.11.2017r.
Opublikowano wyjaśnienie (2) oraz wymianę (1) treści regulaminu konkursu